Wijzigingen noodpakket coronacrisis (o.m. NOW regeling)

In de kamerbrief van 22 april 2020 heeft Minister Koolmees een aantal wijzigingen aangekondigd inzake het noodpakket dat is ingevoerd om de effecten van de coronacrisis op de Nederlandse economie op te vangen. De wijzigingen zijn opgedeeld in 5 onderwerpen.

1. Toepassing NOW bij concerns

De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden.

  • geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen

Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.

  • werkmaatschappijen moeten een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben over werkbehoud

Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers dient met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord te hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.

  • er is geen personeels-bv binnen het concern

Concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.

  • er zullen aanvullende accountantscontroles worden vereist

De wijziging van de regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd.

2. Aanvullend vangnet voor flexwerkers

Het kabinet is op dit moment de mogelijkheden aan het verkennen voor (uitvoering van) een vangnet voor flexwerkers (die sinds 1 maart 2020 hun baan zijn verloren maar niet in aanmerking komen voor een uitkering).

3. Seizoenswerk

Aangegeven wordt dat adresseren van seizoenswerk vraagt om maatwerk en een aparte regeling. Het kabinet geeft aan hard op zoek te zijn naar een oplossing.

4. Overwerk en premiedifferentiatie

De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de hoge WW-premie moet worden afgedragen, wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort.

5. Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen

Er wordt tijdelijk geen boete opgelegd in situaties waarin een twv/gvva-plicht ontstaat omdat vanwege werktijdverkorting niet langer aan het salariscriterium wordt voldaan waardoor een derdelander niet meer onder de kennismigrantenregeling valt.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/22/verruiming-concernbepaling-now-onder-voorwaarden

Heeft u een vraag over de aangekondigde wijzigingen of heeft u een andere vraag neem dat gerust contact met ons op via 040 – 400 28 28 / kim@trustadvocaten.nl

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×