Privacyverklaring

Trust Advocaten, gevestigd te Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Trust Advocaten verwerkt:

Trust Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Trust Advocaten (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Trust Advocaten verwerkt:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige gegevens die actief door u worden verstrekt bijvoorbeeld door het online maken van een afspraak, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Bankrekeningnummer;
 • Lidmaatschap vakbond;
 • Gezondheid;
 • Strafrechtelijk verleden;
 • Burgerservicenummer;
 • Genetische gegevens.

De manier waarop Trust Advocaten gegevens verzamelt:

Trust Advocaten verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het afnemen van diensten. Trust Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, op grond van een overeenkomst welke u met Trust Advocaten heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel Trust Advocaten persoonsgegevens verwerkt:

Trust Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te kunnen handelen;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten;
 • Om diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang Trust Advocaten persoonsgegevens bewaart:
Trust Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Trust Advocaten hanteert de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Trust Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Trust Advocaten, sluit Trust Advocaten een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Trust Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Trust Advocaten gebruikt:

Trust Advocaten gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trust Advocaten;
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij Trust Advocaten een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Trust Advocaten van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trustadvocaten.nl. Trust Advocaten reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Trust Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@trustadvocaten.nl.

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×