Vers van de pers: verlenging NOW-regeling per 1 oktober 2020

Nieuw steun- en herstelpakket

Het kabinet heeft vandaag het nieuwe steun- en herstelpakket aangekondigd zoals dat per 1 oktober a.s. in werking zal treden. Hieronder onder meer een verlenging van de NOW-regeling met 9 maanden. De NOW-regeling wordt verlengd met 3 tijdvakken van 3 maanden. Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf 16 november a.s. gedaan worden met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. Het gaat dan om aanvragen voor het eerste tijdvak. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op NOW 1 of 2 kan de werkgever gebruik maken van NOW 3. De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.

NOW 3.0

De NOW-regeling wordt per 1 oktober a.s. met 3 tijdvakken van 3 maanden verlengd. De voorwaarden wijzigen.

  1. Gedurende het eerste tijdvak blijft de minimale omzetdaling die bedrijven moeten hebben om recht te hebben op de NOW 20%;
  2. Een beperkt deel van de NOW wordt benut voor scholing en van-werk-naar-werk trajecten. Van het vergoedingspercentage van 90% in het eerste tijdvak (oktober t/m december 2020) wordt 10% ingezet om daarvoor ruimte te creëren. Het vergoedingspercentage dat rechtstreeks naar bedrijven gaat, wordt daardoor 80%;
  3. Het vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam verlaagd. In het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) bedraagt het vergoedingspercentage 70% en in het derde tijdvak (april t/m juni 2021) 60%;
  4. Vanaf het tweede tijdvak is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies leiden. Voor hen is het volgens het kabinet logischer dat zij langer steun nodig hebben om de bedrijfsvoering aan te passen;
  5. Omdat de crisis langer duurt en bedrijven die langer omzetverlies lijden ook hun bedrijfsvoering moeten kunnen aanpassen, biedt het kabinet werkgevers in NOW 3 vanaf het eerste tijdvak de ruimte om een deel van de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie bij de vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Dit kan middels bijvoorbeeld natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. In dit laatste geval geeft het kabinet aan dat onverminderd blijft gelden dat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig gewijzigd kunnen worden door de werkgever.
  6. De korting die in de NOW wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten;
  7. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan NOW 1 en 2, namelijk maximaal 2 maal het dagloon ad € 9.538,– per maand. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal 1 keer het dagloon.
  8. De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven in de NOW-systematiek bestaan.
  9. De vaste (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%;
  10. Net als bij NOW 1 en 2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%;

Voor uitgebreidere informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2020/08/28/negen-maanden-verlenging-voor-now

Mocht u een vraag hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via 040 – 400 28 28  / 06- 46 00 89 98 / kim@trustadvocaten.nl. Wij helpen u graag verder!

 

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×