Update tijdelijke overbruggingsregeling voor flexkrachten (TOFA)

Per 22 juni a.s. zullen flexkrachten naar verwachting een aanvraag bij UWV kunnen indienen voor de TOFA-regeling. De komende week werkt UWV aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De voorwaarden voor de regeling zijn gisteren al gepubliceerd. Zie in dit kader de navolgende link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-31395.html

Zoals eerder aangegeven is de TOFA bedoeld als vangnet voor mensen die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling, en een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud. De Tweede Kamer verzocht om een oplossing voor deze groep.

Wie in februari jl. meer dan 400 euro aan bruto-inkomsten (drempelbedrag) had en in april meer dan in de helft daarvan is verloren, komt in aanmerking voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei 2020. De aanvrager mag in deze periode geen uitkering hebben ontvangen. Zowel het drempelbedrag als het tegemoetkomingsbedrag zijn op verzoek van de Tweede Kamer lager dan in het oorspronkelijke kabinetsvoorstel. Hiermee wordt de groep mensen die aanspraak maakt op de regeling verruimd en komen er onder andere meer studenten voor in aanmerking.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/11/aanvraag-tegemoetkoming-flexwerkers-naar-verwachting-vanaf-eind-juni en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-31395.html.

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×