Update NOW regeling

NOW regeling gewijzigd

De Now regeling is kort na inwerkingtreding al op een paar punten gewijzigd. Het gaat om het volgende.

1. Berekening hoogte subsidie i.g.v. verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag aangepast

In artikel 7 van de regeling, waarin de hoogte van het definitieve subsidiebedrag wordt geregeld, is opgenomen hoe verzoeken voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen doorwerken in het subsidiebedrag. Bij de subsidieaanvraag committeren werkgevers zich eraan geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen in te dienen. Doen zij dit toch, dan heeft dat gevolgen voor het subsidiebedrag. Ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen bleken echter minder sterk door te werken in de subsidie dan loonsomverlagingen, terwijl het tegendeel was beoogd. Met de aanpassing van artikel 7 van de regeling is dit hersteld. Bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen zal de subsidieverlaging 50% hoger zijn dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald.

2. Aanpassing vaststellingstermijn

In artikel 14 lid 4 van de NOW regeling stond dat, na een verzoek om vaststelling door de subsidieaanvrager, de subsidie binnen een termijn van 22 weken wordt vastgesteld. Deze termijn is verruimd naar 52 weken. Hiermee zou voldoende tijd bestaan om een goede controle te verrichten van de verzoeken om vaststelling en de daarbij geleverde gegevens.

3. Aanvulling aanvraag bij buitenlands rekeningnummer

Om uitvoeringstechnische redenen is het voor UWV niet mogelijk een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlands bankrekeningnummer is opgegeven. Voor werkgevers met een buitenlands rekeningnummer wordt geregeld dat zij binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens op dit Nederlandse rekeningnummer betaald worden. Dit wordt geregeld in een nieuw lid bij artikel 8 (lid 8).

4. Meewegen NOW bij ontslagaanvragen (wijziging in de toelichting)

Een werkgever zal bij ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen aannemelijk moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW regeling en waarom niet. Dit sluit, zoals wordt aangegeven, aan bij het doel van de NOW, te weten het zoveel mogelijk voorkomen van ontslag.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/03/kamerbrief-now

Heeft u vragen over de NOW regeling of heeft u een andere vraag? Schroom niet om contact met ons op te nemen via: 040 – 400 28 28 / 06 – 46 00 89 98 / kim@trustadvocaten.nl

 

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×