Update NOW 2.0

Op 28 mei jl. heeft het kabinet nog een tweetal wijzigingen aangekondigd wat betreft NOW 2.0.

1. Een wijziging van de duur van de verlenging

Het subsidietijdvak van NOW 2.0 wordt met een maand verlengd en zal derhalve lopen van juni t/m september 2020. Het tijdvak voor de omzetdaling sluit aan bij het tijdvak in de eerste tranche. Voor nieuwe aanvragers start deze op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

2. Een wijziging met betrekking tot bedrijfseconomisch ontslag

Een werkgever dient zich bij de aanvraag van de subsidie eraan te committeren geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Indien in juni, juli, augustus of september (het subsidietijdvak) toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan wordt er een extra bepaling opgenomen in de NOW. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO), dus bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers, zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord is bereikt over de ontslagaanvraag tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

UWV streeft ernaar het tweede aanvraagtijdvak open te stellen per 6 juli 2020.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-verlenging-noodpakket

 

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×