Opschorting of uitsluiting van de loonbetaling?

In de praktijk blijkt dat niet altijd duidelijk is of de sanctie bij een zieke werknemer die niet aan zijn verplichtingen voldoet loonopschorting of loonuitsluiting moet zijn. Hoe zit dit nu eigenlijk?

Loonopschorting

Loonopschorting is aan de orde wanneer de werknemer de controlevoorschriften schendt, waardoor niet kan worden vastgesteld of en in welke mate sprake is van arbeidsongeschiktheid en in het verlengde daarvan of recht op loon bestaat. Van loonopschorting kan bijvoorbeeld sprake zijn als een werknemer niet komt opdagen bij een spreekuur van de bedrijfsarts of wanneer hij zich niet bereikbaar houdt, waardoor het de werkgever onmogelijk wordt gemaakt om het recht op loon vast te stellen.

Het opschortingsrecht is bedoeld als drukmiddel. Zodra een werknemer alsnog voldoet aan de controlevoorschriften, heeft hij alsnog recht op loon over de periode dat het loon was opgeschort. De werknemer behoudt dus recht op loon. De betaling ervan wordt alleen uitgesteld totdat hij weer aan zijn verplichtingen voldoet.

Loonuitsluiting

Bij loonuitsluiting vervalt de aanspraak op loon definitief. Als een werknemer alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, heeft hij recht op loon vanaf het moment dat hij weer meewerkt.

Loonuitsluiting is (alleen) aan de orde bij de navolgende in de wet genoemde gevallen. Namelijk indien werknemer:

  • de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt of wanneer de ziekte het gevolg is van een gebrek waarover werknemer tijdens de aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt;
  • zijn genezing belemmert of vertraagt;
  • zonder deugdelijke grond passende arbeid weigert te verrichten;
  • zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of getroffen maatregelen van werkgever om hem passende arbeid te laten verrichten;
  • zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak;
  • de WIA-uitkering zonder deugdelijke grond te laat aanvraagt.
Essentieel

Zowel bij loonopschorting als bij loonuitsluiting moet de werknemer eerst schriftelijk zijn gewaarschuwd, zodat de werknemer een laatste kans wordt gegeven alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Daarnaast is gebruik van de juiste term: loonopschorting of loonuitsluiting, van groot belang. Gebruik van de onjuiste term kan er namelijk toe leiden dat de sanctie onrechtmatig wordt geacht.

Wilt u meer weten over loonopschorting of loonuitsluiting bij een zieke werknemer of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact op voor een gratis kennismakingsgesprek via: 040 – 400 28 28 / 06 – 46 00 89 98 of kim@trustadvocaten.nl

mr. Kim van Zanten-van Breugel, advocaat arbeidsrecht.

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×