Omzetdaling door corona virus?

Werktijdverkorting – corona

 

Kampt uw organisatie met omzetdaling door het corona virus? Mogelijk kan gebruik worden gemaakt van werktijdverkorting. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het voor bedrijven mogelijk gemaakt om van deze regeling gebruik te maken als uw organisatie gevolgen ondervindt van corona.

Op grond van de beleidsregels werktijdverkorting komt een verzoek tot werktijdverkorting voor toewijzing in aanmerking indien:

  • er sprake is van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale bedrijfsrisico kunnen worden gerekend (daar valt corona onder);
  • gedurende ten minste 2 kalenderweken, maar maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de omzet van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal worden benut.

De vergunning voor werktijdverkorting wordt verleend voor een periode van maximaal 6 weken. Indien na afloop geen sprake is van verbetering kan verlenging worden gevraagd. In totaal mag de werktijdverkorting 24 weken duren.

De aanvraag tot werktijdverkorting moet digitaal gedaan worden via: https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=70486&mNch=nv5x3yc72p.

Direct na ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting dient hiervan melding te worden gemaakt bij UWV.

Ontheffing zal in elk geval niet worden verleend:

  • over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen;
  • voor zover het personeelsbestand van de onderneming niet op de voor de betrokken onderneming redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd;
  • indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking in de betreffende of in een andere onderneming, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de werkstaking door het verlenen van de ontheffing zal worden beïnvloed.

Werktijdverkorting kan worden aangevraagd voor werknemers waarvoor een loondoorbetalingsplicht geldt. Niet voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten.

Voor het deel van het personeel waarvoor werktijdverkorting geldt, kunnen werkgevers een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW). De medewerkers die het betreft, spreken dan hun WW-rechten aan. Deze moeten zij dan wel hebben opgebouwd. Na afloop van de vergunningsperiode kan de WW-uitkering voor het personeel worden aangevraagd bij UWV.

UWV betaalt achteraf voor de uren waarvoor een vergunning inzake werktijdverkorting is verkregen 70/75% van het loon van het personeel dat niet werkte gedurende deze periode. UWV betaalt de tijdelijke uitkering aan de werkgever.

Bent u ZZP’er? Dan kunt u geen gebruik maken van deze regeling. Deze geldt enkel voor medewerkers in loondienst. Wel kan het zijn dat u bij uw woongemeente een inkomensaanvulling of lening kunt aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op via 040 – 400 28 28 / 06- 46 00 89 98 of via kim@trustadvocaten.nl.

 

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×