Ernstige twijfels kabinet over extra vangnet flexwerkers i.v.m. coronamaatregelen

TOFA: eenmalige tegemoetkoming flexwerkers

Tijdens de coronacrisis wil het kabinet banen en inkomens van mensen beschermen. Daarvoor is een economisch noodpakket ingesteld. Desalniettemin verliezen werknemers banen. Een groot deel, waaronder een meerderheid van ontslagen flexwerkers, valt terug op een goed vangnet van de sociale zekerheid. Voor een onbekend aantal flexwerkers geldt dit niet omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gezocht naar een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor deze groep: de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA).

De TOFA betreft een vaste tegemoetkoming van € 600,– bruto per maand voor drie maanden. Deze tegemoetkoming is voor mensen die in februari 2020 minimaal  500,– bruto verdienden, maar van wie dat bedrag in april 2020 met minimaal de helft daalde. Voorwaarde is dat de aanvrager geen aanspraak mag maken op een andere inkomensvoorziening zoals bijstand.

Het kabinet heeft samen met gemeenten en UWV diverse beleidsopties onderzocht. De TOFA bleek de enige reële mogelijkheid om flexwerkers tegemoet te komen. De regeling kent echter ook grote nadelen.

Grote nadelen

Het kabinet wil ondersteuning bieden aan de mensen die het nu echt nodig hebben, maar onder de huidige omstandigheden kan voor de hiervoor bedoelde groep flexwerkers geen maatwerk worden geleverd. De TOFA brengt risico’s van willekeur en oneigenlijk gebruik met zich mee. Ook vraagt de regeling de inzet van de schaarse UWV-capaciteit, wat mogelijk ten koste gaat van uitvoeringsvraagstukken in de toekomst. Het kabinet heeft daarom ernstige twijfels over de invoering van de TOFA. Zij gaat daarom eerst in overleg met de Tweede Kamer over de wenselijkheid van de in te voeren regeling.

Zie verder: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/kabinet-ernstige-twijfels-over-invoeren-regeling-flexwerkers

Wordt vervolgd.

 

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×