Een update voor werkgevers

Vanwege het coronavirus neemt het kabinet een pakket nieuwe maatregelen voor banen en de economie.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Relevant voor werkgevers is allereerst de tijdelijke regeling tegemoetkoming in de loonkosten. De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een groot beroep op de regeling inzake werktijdverkorting. Omdat deze regeling hierop niet is berekend, is deze regeling met onmiddellijke ingang ingetrokken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de invoering en openstelling van een nieuwe tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, NOW). Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Het aanvraagproces is bovendien sterk vereenvoudigd door de loskoppeling van de WW. Bovendien worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor maximaal 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Hierna volgen enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

– indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

– indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever; en

– indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Werkgevers betalen vervolgens het loon dan 100% door aan de betrokken werknemers. Deze periode van 3 maanden kan eenmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Deze regeling komt tijdelijk in de plaats van de huidige werktijdverkorting. Reeds ingediende aanvragen in dit kader worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Wel zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij de indieners. Voorwaarde is wel dat geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen wordt aangevraagd over de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

De tegemoetkoming voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract mits zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot in de tegemoetkoming verstrekken van in elk geval 80%. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling vindt een correctie plaats indien sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

WW-premiedifferentiatie

Daarnaast zijn relevant de maatregelen inzake WW-premiedifferentiatie. Sinds 1 januari jl. betalen werkgevers een lage premie voor vaste contracten en een hoge premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereid nu een aanpassing voor om deze onbedoelde effecten weg te nemen.

Daarnaast krijgen werkgevers uitstel tot 1 juli 2020 om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Dit coulanceregime is geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren.

Tot zover de arbeidsrechtelijke maatregelen. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Zie de navolgende link voor veel gestelde vragen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord//aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel.

Kunnen wij helpen of wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via 040 – 400 28 28 / 06 – 46 00 89 98 of via kim@trustadvocaten.nl

Hulp nodig?

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

T.040 400 28 28

E.info@trustadvocaten.nl

Trust Platform
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×